Landscaping is our business

Van Stipdonk Landschapsinrichting is meer dan 45 jaar actief met aanleg, onderhoud en renovatie van onze natuurlijke omgeving. Daarbij staat het leveren van kwalitatief goed werk voorop.
De insteek is klantgericht, flexibel handelen en meedenken in het oplossen van de problemen en realiseren van de wensen van de klant. In de uitvoering van de werkzaamheden komt dit dagelijks tot uiting, zo zijn de "werkers in het veld" bereid tot aanpassingen en denken mee als de situatie daarom vraagt. Voor de ondersteuning van het machinepark staat de eigen constructiewerkplaats paraat.

De slogan 'Uw partner op het gebied van natuurbeheer, cultuurtechniek en groenvoorziening' is geen theorie maar praktijk!

Wil je ook bij ons komen werken als MONTEUR landbouwmechanisatie / mobiele werktuigen? Kijk dan bij onze vacature HIER


VANAF 23 DECEMBER 2017 TOT EN MET 7 JANUARI 2018 ZIJN ONZE LANDSCHAPSINRICHTERS AAN HET GENIETEN VAN HUN WELVERDIENDE VAKANTIE. IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ GRAAG WEER VOOR U KLAAR. FIJNE FEESTDAGEN GEWENST!

Wat doen wij?

Natuurbeheer

Het plaatsen van rasters, planten en rooien van bomen, plaggen van heide.

Cultuurtechniek

Aanleggen van bestratingen, waterbergingen, speeltoestellen en het maaien van wegbermen.

Groenvoorziening

Aanleggen, renoveren en onderhouden van plantsoenen, gazons in woonwijken en op bedrijvencomplexen.

Biomassa

Het snoei-, rooi- c.q. tophout en groenafval bewerken tot chips, op- en overslag en transport ervan voor energiecentrales.

Projecten

Tot onze opdrachtgevers behoren bedrijven, gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, staatsbosbeheer, natuurmonumenten etc.

Machines

Wij werken met diverse machines zoals diverse tractoren met werktuigen, graafmachines en wetlandtracks.

Laatste nieuws

Uitgevoerde herstelwerkzaamheden faunapassage


Onlangs hebben wij in opdracht van de Gemeente Eindhoven herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een faunapassage, gelegen in de Genneperparken nabij het Prehistorisch dorp. Faunapassages zijn een algeme...

Nieuwsbrief