'Swim to Fight Cancer'


In het kader van het recreatieve zwemevenement 'Swim to Fight Cancer' op 26 augustus j.l. zijn de afgelopen periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het Eindhovens Kanaal in Eindhoven. Bij dit zwemevenement wordt vanaf de brug bij de DAF-fabriek tot aan het havenhoofd nabij het NRE-gebouw gezwommen, een afstand van circa 2 kilometer.
Met het afleggen van deze zwemtocht wordt niet alleen een bijzondere en sportieve prestatie geleverd maar worden ook donaties opgehaald voor Stichting Fight Cancer, een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek -en preventie via KWF Kankerbestrijding.

De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden betroffen voornamelijk het opschonen van het zwemtracé van waterplanten.
Hiervoor is een amfibische maaiboot ingezet welke onder de waterspiegel aanwezige waterplanten afmaait.
Hierbij is uiterst secuur te werk gegaan, gelet op de aanwezigheid van diverse bijzondere waterplanten waaronder de Krabbenscheer.

Door de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is het zwemtracé optimaal voorbereid om het evenement succesvol te laten verlopen en daarmee zoveel mogelijk donaties binnen te halen in de strijd tegen kanker!
Delen