Projecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hotel Heppie (People, Planet, Profit)

Eindhoven on stage De DoeDag: wij deden mee!


Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en onbeminde) branches een tekort. On Stage gelooft in de kra...
Veilig Omgaan met Landbouwverkeer


Dinsdag 4 april jl. hebben we voor de derde keer meegeholpen de training "Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer" (VOMOL) te geven voor basisschool leerlingen uit Geldrop in samenwerking met o.a....
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) niveau 3


De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties d...
Verwerking maaisel en vegetatie (bioraffinage)


Waar voorheen de afzet van vrijkomend maaisel en vegetatie uit natuurbeheer (maaien natuurgebieden, bermen, watergangen, ecologische verbindingszones etc.) zich veelal beperkte tot compostering zijn w...
Climate make over: Win - Win


“Er is wel een gedragsverandering nodig om je resultaten op het gebied van CO2 reductie te behalen. We moeten onze medewerkers blijven vertellen waarom we bepaalde keuzes maken en dingen op een bep...